ஆந்திராவில் பூரண மதுவிலக்கு, அடுத்த ஆண்டு முதல் அமல்

ஹைதரபாத், அக்டோபர்-03 ஆந்திராவில் தனியாரால் நடத்தப்பட்ட 3,448 மதுபான விற்பனை கடைகளை தனது கட்டுப்பாட்டின்கீழ் கொண்டு வந்துள்ள மாநில அரசு, அடுத்த ஆண்டு முதல் பூரண மதுவிலக்கு

Read more