5, 8-ம் வகுப்புகளுக்கு பொதுத் தேர்வு அட்டவணை வெளியீடு

சென்னை, நவம்பர்-28 தமிழகத்தில் 5 மற்றும் 8ம் வகுப்புகளுக்கான பொதுத்தேர்வு அட்டவணையை பள்ளிக் கல்வித் துறை வெளியிட்டுள்ளது. தமிழகத்தில் இந்த கல்வியாண்டு முதல் 5 மற்றும் 8ம்

Read more