சுஜித் உயிரிழப்பு : உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு

சென்னை.அக்டோபர்.29 ஆழ்துளைக் கிணற்றில் சிக்கி சுஜித் உயிரிழந்தது தொடர்பாக சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது.  சுஜித் உயிரிழப்பு : உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு சென்னை.அக்டோபர்.29 ஆழ்துளைக் கிணற்றில் சிக்கி

Read more