பிரான்சில் ரபேல் விமானத்தை பெற்றார் ராஜ்நாத் சிங்

பாரிஸ் அக்டோபர் 8; பிரான்ஸ் நிறுவனத்துடன் இந்தியா செய்து கொண்ட ஒப்பந்தப்படி ரபேல் போர் விமானங்களில் முதல் போர் விமானத்தை ராணுவ அமைச்சர் ராஜ்நாத்சிங் பெற்றுக்கொண்டார். பிரான்ஸ்

Read more