ஜப்பானில் எரிமலை வெடிப்பு!!!

நவம்பர்-02 ஜப்பானில் சாட்சுமா அயோஜிமா தீவுப் பகுதியில் உள்ள எரிமலை ஒன்று வெடிக்கத் தொடங்கியுள்ளது. இதுகுறித்து ஜப்பான் அதிகாரிகள் தரப்பில், ஜப்பானின் தென் பகுதியில் உள்ள காகோஷிமா

Read more