பயங்கரவாதத்தை ஒருங்கிணைந்து ஒடுக்க வேண்டும்- ராஜ்நாத் சிங்

தாஷ்கண்ட், நவம்பர்-02 ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு மாநாட்டில் பேசிய பாதுகாப்புத் துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத்சிங், பயங்கரவாதத்தை ஒருங்கிணைந்து ஒடுக்க வேண்டும் என உறுப்பு நாடுகளைக் கேட்டுக்கொண்டார் உஸ்பெகிஸ்தானின் தாஷ்கண்ட்

Read more