வீதிகளில் குப்பை எப்படி? மாநகராட்சி தூதுவர்கள் நறுக் கேள்வி…

சென்னை, நவம்பர்-02 சுற்றுப்புறத்தூய்மை, சுகாதரத்தை வலியுறுத்தும் சென்னை மாநகராட்சி பள்ளி மாணவ தூதுவர்களின் விழிப்புணர்வு பிரச்சாரம் மக்களிடையே பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி வருகிறது. சுத்தமான சென்னை, சுகாதாரமான

Read more