சி.ஏ.ஏ.வுக்கு எதிராக மத்திய பிரதேச மாநில சட்டசபையில் தீர்மானம் நிறைவேற்றம்

போபால், பிப்ரவரி-05 கேரளா, பஞசாப் உள்ளிட்ட மாநிலங்களை தொடர்ந்து 5வது மாநிலமாக மத்தியப் பிரதேச சட்டசபையிலும் சி.ஏ.ஏ.வுக்கு எதிராக தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது. மத்திய அரசின் சி.ஏ.ஏ.வுக்கு எதிராக

Read more