குடியரசு தினத்தில் 1040 போலீசாருக்கு வீரதீர சேவை விருது

டெல்லி, ஜனவரி-25

குடியரசு தினத்தன்று 1040 போலீசாருக்கு வீரதீர, சேவை விருதுகள் மற்றும் பதக்கம் வழங்கப்பட உள்ளது.

வீர தீர செயலுக்கான விருது 286 பேருக்கும், வீரதீர செயலுக்கான குடியரசுத் தலைவரின் போலீஸ் பதக்கங்கள் 4 பேருக்கும், சிறந்த சேவைக்கான ஜனாதிபதி பதக்கங்கள் 93 பேருக்கும், சிறப்பான சேவைக்கான போலீஸ் பதக்கங்கள் 657 பேருக்கும் வழங்கப்பட உள்ளது.

இந்த ஆண்டு, வீரதீர செயலுக்காக ஜனாதிபதியின் போலீஸ் பதக்கங்கள் மற்றும் வீரதீர செயலுக்கான போலீஸ் விருதுகளை காஷ்மீர் மாநிலத்தில் பணிபுரிபவர்கள் பெற உள்ளனர். இவர்களில் பெரும்பாலானோர் சிஆர்பிஎப் வீரர்கள். காஷ்மீர் போலீசார் 105 பேரும், சிஆர்பிஎப் வீரர்கள் 75 பேரும், வீர தீர செயலுக்கான போலீஸ் பதக்கங்களையும், 3 சிஆர்பிஎப் வீரர்கள், வீர தீர செயலுக்கான ஜனாதிபதியின் பதக்கங்களை பெற உள்ளனர். இவர்கள், காஷ்மீர் சிறப்பு சட்டம் நீக்கப்பட்ட பின்னர் அங்கு, பாதுகாப்பு பணியில் உள்ளனர்.

காஷ்மீரை தவிர்த்து வீர தீர செயலுக்கான போலீஸ் பதக்கத்தை பல்வேறு மாநிலங்களை சேர்ந்த போலீசார் பெற உள்ளனர். பிஎஸ்எப் மற்றும் சாஷ்த்ரா சீமா பால் படையை சேர்ந்த வீரர்களும் வீர தீர செயலுக்கான போலீஸ் பதக்கத்திற்கு தேர்வு செய்யப்படுகின்றனர். ஆர்பிஎப்பை சேர்ந்த ஒரு வீரரும் தேர்வு செய்யப்படுவார். இந்த விருதுகள், ஆண்டிற்கு இரண்டு முறை வழங்கப்படும். முதல் முறை குடியரசு தினத்தன்றும். இரண்டாவது முறையாக சுதந்திர தினத்தன்றும் வழங்கப்படும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *