மாநகராட்சி, நகராட்சி அமைப்புகளுக்கு தேர்தல் அறிவிக்கப்படவில்லை

 

 சென்னை.டிசம்பர்.2

தமிழக உள்ளாட்சி அமைப்புகளில்  மாநகராட்சி,நகராட்சி,பேரூராட்சி அமைப்புகளுக்கான தேர்தல் தேதி   அறிவிக்கப்படவில்லை.

தமிழகத்தில் உள்ள உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் ஊரக உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு வரும் 27 மற்றும் 30 தேதிகளில் இரண்டு கட்டமாக தேர்தல் நடைபெறும் என மாநில தேர்தல் ஆணையம் இன்று அறிவித்துள்ளது.  இதில் மாநகராட்சிகள்,நகராட்சிகள்,பேரூராட்சி  அமைப்புகளுக்கான தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்டவில்லை.

மாநகராட்சி, நகராட்சி, பேரூராட்சி வார்டு கவுண்சிலர்களுக்கான தேர்தல் தேதி பின்னர் அறிவிக்கப்படும் என்று தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *