ருத்ரம்-1 ரேடார் அழிப்பு ஏவுகணை சோதனை வெற்றி

உள்நாட்டு தொழில்நுட்பத்தில் தயாரிக்கப்பட்ட ருத்ரம்-1 என்ற ரேடார் அழிப்பு ஏவுகணை சோதனை வெற்றி பெற்றுள்ளது. சுகோய்-30 போர் விமானத்திலிருந்து ஏவப்பட்ட ரேடார் அழிப்பு ஏவுகணை சோதனை வெற்றி பெற்றுள்ளதாக டிஆர்டிஓ அறிவித்துள்ளது.

பலசோர், அக்-9

இந்திய ராணுவத்திற்கு வலிமை சேர்க்கும் வகையில் பல்வேறு ஏவுகணைகளை தயாரித்துள்ள பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு அமைப்பு (டிஆர்டிஓ), தற்போது மிக மேம்படுத்தப்பட்ட கதிர்வீச்சு எதிர்ப்பு ஏவுகணையை தயாரித்துள்ளது. ருத்ரம்-1 என்ற இந்த ஏவுகணை ஒடிசாவில் உள்ள பலசோர் கடற்கரையில் இருந்து சுகோய் -30 போர் விமானத்தின் மூலம் வெற்றிகரமாக சோதனை செய்யப்பட்டது. இந்த ஏவுகணை இந்திய விமானப்படை (ஐஏஎஃப்) போர் விமானங்களுக்கு வான்வெளியில் மேலாதிக்கத்தை வழங்கும்.
இது முதன்மையாக எதிரிகளின் வான் பாதுகாப்புகளை முடக்குவதற்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. எதிரி நாடுகளின் கண்காணிப்பு ரேடார்கள், டிராக்கிங் மற்றும் தகவல் தொடர்பு அமைப்புகளை அழிப்பதற்காக பல உயரங்களில் இருந்து ஏவப்படும் வகையில் இது தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஏவுகணையை ரேடாரால் கண்டறிய முடியாது. அமெரிக்கா போன்ற ஒரு சில நாடுகளே இத்தகைய ரேடார் எதிர்ப்பு ஏவுகணைகளை வைத்துள்ளன.

ரேடார் உள்ளிட்ட தகவல் தொடர்பு சாதனங்களை துல்லியமாக தாக்கி அழிக்க வல்லது ருத்ரம் ஏவுகணை. விமானத்திலிருந்து ஏவினால் நிலத்தில் 100-250 கி.மீ தொலைவிலுள்ள இலக்கை துல்லியமாக தாக்கி அழிக்கும். ஒலியை விட 2 மடங்கு வேகம் கொண்ட ருத்ரம் ஏவுகணையை சுகோய் போன்ற போர் விமானங்களில் பொருத்தலாம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *