இலக்கியத்துக்கான நோபல் பரிசு அறிவிப்பு

ஸ்டாக்ஹோம், அக்டோபர்-10

ஸ்வீடனை சேர்ந்த விஞ்ஞானி ஆல்பிரட் நோபல் நினைவாக, ஒவ்வொரு ஆண்டும், பல்வேறு துறைகளில், சிறந்த கண்டுபிடிப்புகளுக்கு, நோபல் பரிசு வழங்கப்படுகிறது. அந்தவகையில், ஸ்வீடன் நாட்டின் தலைநகர், ஸ்டாக்ஹோம் நகரில் 2019ம் ஆண்டிற்கான நோபல் பரிசு அறிவிக்கப்பட்டு வருகிறது. அதன்படி, 2018 மற்றும் 2019ம் ஆண்டுக்கான இலக்கியத்திற்கான நோபல் பரிசு தற்போது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 2018-ம் ஆண்டுக்கான இலக்கியத்திற்கான நோபல் பரிசு போலந்து நாட்டைச் சேர்ந்த வோல்கா டோகார்ஸ்க்கு வழங்கப்பட்டது. மேலும், இவர் ஏற்கனவே சர்வதேச மேன் புக்கர் விருதும் பெற்றுள்ளார். 2019ம் ஆண்டுக்கான இலக்கியத்திற்கான நோபல் பரிசு ஆஸ்திரியாவின் பீட்டர் ஹான்கேவுக்கு வழங்கப்படுகிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *