மனித உடல் செல்கள் குறித்த ஆய்வு மேற்கொண்ட 3 பேருக்கு நோபல் பரிசு

ஸ்டாக்ஹோம் அக்டோபர்.7

வில்லியம்ஸ் கெலின், சர் பீட்டர் ராட்க்ளிஃப். கிரெக் செமென்சா ஆகிய மூன்று பேருக்கும் 2019  ம் ஆண்டின் மருத்துவ துறைக்கான நோபல் பரிசு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சுவீடனில் உள்ள ஸ்டால்க்கோமில் நடந்த செய்தியாளர் சந்திப்பில் மருத்துவத்திற்கான நோபல் பரிசு அறிவிக்கப்பட்டது. மருத்துவ துறையில் சாதனை, ஆராய்ச்சி ,மற்றும் கண்டுபிடிப்பு ஆகியவற்றிற்காக  இந்த பரிசு வழங்கப்படுகிறது.
ஹார்வர்ட் பல்கலைக்கழகத்தின்  வில்லியம் கேலின் ஜூனியர்,ஆக்ஸ்போர்டு பல்கலைக்கழகத்தின் சர் பீட்டர் ராட்க்ளிஃப் மற்றும் லண்டனில் உள்ள பிரான்சிஸ் கிரிக் நிறுவனம் மற்றும் ஜான்ஸ் ஹாப்கின்ஸ் பல்கலைக்கழகத்தின் கிரெக் செமென்சா ஆகியோர், ஆக்ஸிஜன் கிடைப்பதை செல்கள் எவ்வாறு உணர்கின்றன மற்றும் மாற்றியமைக்கின்றன” என்ற மனித உடல் செல்கள் குறித்த ஆய்வுக்காக   நோபல் பரிசை பெறுகின்றனர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *