அதிகம் போற்றப்படும் ஆண்கள்: மோடியும், தோனியும்…

செப்டம்பர்-26

இந்திய அளவில் அதிகம் போற்றப்படும் ஆண்கள் பட்டியலில் பிரதமர் மோடி, முதலிடத்தையும், தோனி இரண்டாம் இடத்தையும் பிடித்துள்ளனர்.

2019 ஆம் ஆண்டில் அதிகம் போற்றப்படும் ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள் குறித்த கருத்துக்கணிப்பை யுகவ் என்ற நிறுவனம் நடத்தியது.  நாடுகள் வாரியாகவும், உலகம் வாரியாகவும் இந்த கருத்துக் கணிப்பு நடத்தப்பட்டது. இந்த பட்டியலில் இந்திய அளவில் அதிகம் போற்றப்படும் ஆண்கள் பட்டியலில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி 15 புள்ளி 56 சதவீதம் பெற்று முதலிடத்தை பிடித்துள்ளார்.

இரண்டாவது இடத்தில் இருக்கும் தோனி 8 புள்ளி 58 சதவீதம் பெற்றிருக்கிறார்.  அதேபோல் இந்திய அளவில் அதிகம் போற்றப்படும் பெண்கள் பட்டியலில் குத்துச்சண்டை வீராங்கனை மேரி கோம் முதல் இடத்தை பிடித்துள்ளார். உலக அளவில் அதிகம் போற்றப்படுபம் ஆண்கள் பட்டியலில் பில்கேட்ஸ் முதலிடத்தையும், பராக் ஒபாமா இரண்டாம் இடத்தையும் பிடித்துள்ளனர். 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *